Στην Ηρακλειά ζουν 7 είδη ερπετών.

ΦΙΔΙΑ

  1. Λαφίτης (four-lined snake).
  2. Έρυξ ή τυφλίτης (sand boa).
  3. Αγιόφιδο - τοπική ονομασία οχιά (cat snake).
  4. Οχιά-τοπική ονομασία θεριούλι (nose-horned viper), που είναι το μόνο δηλητηριώδες.

ΣΑΥΡΕΣ

  1. Σιλιβούτι ή σιλιβούτα (erchard’s wall lizard).
  2. Σαμιαμίδι (turkish gecko).
  3. Κυρτοδάκτυλος (kotschy’s gecko).