Παρόλο που τα έντομα της Ηρακλειάς δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ικανοποιητική βιοποικιλότητα.

Πεταλούδες, σκώροι, λιβελούλες, φασμίδια, μάντεις, ακρίδες, αράχνες, σκαθάρια και πολλά άλλα βρίσκονται σε αφθονία ακόμα και το χειμώνα.